Gazdaságfejlesztés  
"10 éve a projektek sikeres szakmai megvalósításában"

Gazdaságfejlesztés


GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)

 

Fejlesztési irányok a 2014-2020-as tervezési időszakban

 

A GINOP tervezett forrásstruktúrájának bemutatása

 

Prioritási tengely megnevezése

Alap

Teljes összeg

EU+HUN

(Mrd HUF)

1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében

ERFA

788

2. Tudásgazdaság fejlesztése

ERFA

501

3. Infokommunikációs fejlesztések

ERFA

275

4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

ERFA

240

5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése

ESZA

496

6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése

ERFA

370

7. Technikai segítségnyújtás

ESZA

71

ÖSSZESEN

2740

 

 

I. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében

 

1. Támogató üzleti környezet fejlesztése:

 • Üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése
 • Vállalkozói együttműködések ösztönzése
 • Üzleti, vállalkozói készségek fejlesztése

 

2. Kiemelt ágazatok innováció és versenyképesség orientált komplex gazdaságfejlesztési programjai

 • Növekedési szempontból kiemelt ágazatok, alágazatok fejlesztése

3. Kiemelt térségek gazdaságfejlesztési programjai:

 • Kiemelt növekedési zónák gazdaságfejlesztési programjai
 • Szabad vállalkozási zónák (SZVZ) gazdaságfejlesztési programjai
 • A balatoni térség gazdaságfejlesztési programja

4. Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése:

 • Vállalkozások életszakasz szerinti fejlesztése
 • Vállalkozások speciális élethelyzet szerinti fejlesztése

 

5. Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései:

 • Munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések
 • Munkakörülmények fejlesztése
 • Munkavállalói képességek fejlesztése
 • Esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő fejlesztések támogatása
 • Szociális és társadalmi gazdaság fejlesztése  

 


II. Tudásgazdaság fejlesztése

 

1. Vállalati K+F+I tevékenység támogatása

 • Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása
 • Innovációs ökoszisztéma építés
 • Vállalati K+F kapacitásfejlesztés
 • S3 specializációk, kiemelt növekedési zónák
 • Kkv-k és feltalálók innovációs szolgáltatásvásárlásának és iparjogvédelmi tevékenységének támogatása

 

2. Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések

 • Együttműködésben végzett K+F+I projektek támogatása
 • K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (integrált projektek alprogram)
 • K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (társadalmi kihívások alprogram)
 • Ipari kutatóközpontok

 

3. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések

 • Kutatóintézeti kiválósági központok
 • Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
 • Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése
 • Nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való részvétel támogatása
 • Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése

 


III. Infokommunikációs fejlesztések

 

1. Versenyképes IKT szektor fejlesztése

 • Jól képzett és tapasztalt IKT munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása, informatikus- és mérnökképzés javítása
 • IKT cégek innovációs és termékértékesítési képességének növelése
 • Az exportképes magyar IKT kkv-k piacbővítésének ösztönzése

 

2. Digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása

 • KKV-k versenyképességének növelése IKT eszközökkel
 • KKV-k hatékonyságának és informatizáltságának növelése
 • Elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a vállalkozásoknál

 

3. Elektronikus közigazgatás és állami informatikai fejlesztések

 • Magasszintű és korszerű lakossági és vállalati e-szolgáltatások bevezetése
 • Területi államigazgatási rendszer informatikai háttér infrastruktúrájának fejlesztése
 • Ágazati intézményrendszerek belső és külső folyamatainak informatizálása
 • Államigazgatási belső folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése
 • Önkormányzati informatikai fejlesztések
 • Informatikai biztonság, hálózatbiztonság javítása a kormányzatban
 • Állami nyilvántartások és elektronikus azonosítás korszerűsítése
 • e-Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
 • Köz- és felsőoktatási, illetve kutatási célú infokom
 • munikációs infrastruktúra, tartalom és e-szolgáltatások fejlesztése
 • Intelligens városok fejlesztése

 

4. Infokommunikációs ismeretek, készségek növelése

 • Digitális szakadék csökkentése a társadalom egyes rétegei között
 • Online oktatási, képzési formák elterjedésének elősegítése, közoktatás és közösségi internet szolgáltató helyek kapcsolatának erősítése
 • Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése
 • Állampolgárok életminőségének javítása IKT eszközökkel

 

5. A szélessávú infrastruktúra és hálózatok fejlesztése

 • Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése
 • Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
 • Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

 


IV. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

 

1. Kulturális és természeti örökségek turisztikai hasznosítása

 • Természeti értékek megőrzése és turisztikai attrakcióként való hasznosítása
 • Gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

 

2. A Balaton adottságainak turisztikai célú hasznosítása

 

3. Vállalkozások megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság növelését célzó fejlesztések támogatása

 

4. Vállalkozások erőforrás hatékonyság-növelését célzó fejlesztések

 


V. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése

 

1. Munkaerőpiaci belépés segítése


2. Fiatalok (15-24 évesek) munkaerő-piaci integrációja – KKV- támogatásán keresztül


3. Szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatási programok támogatása


4. Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés támogatásával és fejlesztésével


5. Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztése

 


VI. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése

 

1. Refinanszírozás hitel, faktoring, lízing programok


2. Garanciaeszközök


3. Tőkeprogramok


4. Pénzügyi eszközöket és vissza nem térítendő források kombinációja


5. Pénzügyi közvetítők fejlesztése

 

 

TREND Business
Pénzügyi Tanácsadó Kft
H-3300 Eger, Gárdonyi u. 5.
Telefon: (+36-36) 517-282
Telefax: (+36-36) 517-283
info@trendbusiness.hu
kati.iren@trendbusiness.hu
halasz.karoly@trendbusiness.hu
(GPS koordináták: 47º 54’ 13.21’’; 20º 22’ 55.89’’)
Ajánlja oldalunkat | Felvétel a kedvencekbe
 QuickStudio Kft // Webáruház készítés :: Webshop készítés :: Weblapkészítés :: Weboptimalizálás :: Keresőmarketing