Településfejlesztés   
"10 éve a projektek sikeres szakmai megvalósításában"

Településfejlesztés


TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

 

Fejlesztési irányok a 2014-2020-as tervezési időszakban

 

A TOP tervezett forrásstruktúrájának bemutatása

 

Prioritási tengely megnevezése

Alap

Teljes összeg

EU+HUN

(Mrd HUF)

1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében

ERFA

391,5

2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása

ERFA

204,3

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

ERFA

234,9

4. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése

ERFA

91,8

5. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések

(CLLD típusú fejlesztések)

ERFA/ESZA

109,5

6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés

ESZA

146,8

7. Technikai segítségnyújtás

ERFA

31,8

ÖSSZESEN

1 210,6

 

 

I. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében

 

1. Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés

2. Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés

3. Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés

4. Térségi kísérleti fejlesztések

5. Megyei alternatív befektetés- és beruházás-ösztönzés, projekt előkészítés, marketing

6. A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése

 

 

II.  Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása

 

1. A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása

2. Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja

3. Kisléptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

 


III. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

 

1. Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák támogatása

2. Kisléptékű közlekedési fejlesztések

3. Az önkormányzati infrastruktúra, illetve épületállomány energia-hatékonyság központú rehabilitációja

4. Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok

 


IV. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése

 

1. Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése

2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

3.Térségi és helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés

4. Szegénység és szegregáció által sújtott, leromlott városrészek rehabilitációja

 


V. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)

 

1. Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés

2. Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése

 


VI. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés

 

1. A helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok támogatásával

2. A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése

3. A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése

4. Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési programok

5. A helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek) – a civil szervezetek és a település/térség közintézményei, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése

6. Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)


 

TREND Business
Pénzügyi Tanácsadó Kft
H-3300 Eger, Gárdonyi u. 5.
Telefon: (+36-36) 517-282
Telefax: (+36-36) 517-283
info@trendbusiness.hu
kati.iren@trendbusiness.hu
halasz.karoly@trendbusiness.hu
(GPS koordináták: 47º 54’ 13.21’’; 20º 22’ 55.89’’)
Ajánlja oldalunkat | Felvétel a kedvencekbe
 QuickStudio Kft // Webáruház készítés :: Webshop készítés :: Weblapkészítés :: Weboptimalizálás :: Keresőmarketing