Megújuló energia  
"10 éve a projektek sikeres szakmai megvalósításában"

Megújuló energia

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

 

Fejlesztési irányok a 2014-2020-as tervezési időszakban

 

A KEHOP tervezett forrásstruktúrájának bemutatása

 

Prioritási tengely megnevezése

Alap

Teljes összeg

EU+HUN

(Mrd HUF)

1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

KA

309,8

2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

KA

318,8

3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

KA

68,7

4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések

ERFA

31,3

5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

KA

300,9

6. Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök

ERFA

59,1

7. Technikai segítségnyújtás

KA

28,1

ÖSSZESEN

1116,8

 

 

I. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

 

1. Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, természeti katasztrófák megelőzése

 • Klimatológiai előrejelzés és klímaváltozás hatásaival kapcsolatos adatbázisok fejlesztése
 • Katasztrófavédelmi szempontú kockázatbecslés fejlesztése
 • Hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése

 

2. Felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi vízszétosztás fejlesztése

 • Térségi vízszétosztás fejlesztése
 • Belvízrendszerek vízvisszatartáson alapuló korszerűsítése

3. Árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése

 • Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése, tározók építése
 • Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztés


4. Katasztrófa-kockázat kezelés fejlesztése, lakosság és intézmények felkészítése a természeti katasztrófák kezelésére

 • Polgári védelem fejlesztése
 • Tűzvédelem fejlesztése
 • Iparbiztonság fejlesztése


II. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

 

1. Ivóvízminőség javítása uniós és hazai határértékek teljesítése céljából, a víziközmű rendszerek hatékonyabb működtetése mellett

 • Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával

 

2. A szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban, a víziközmű rendszerek hatékonyabb működtetése mellett

 • Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések
 • Szennyvíziszap országosan egységes koncepció alapján történő hatékony kezelése és optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel

 


III. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek

 

1. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvek végrehajtásának elősegítése

 • Hulladékkezelési létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése (beleértve az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereit)
 • Az elkülönített gyűjtés és szállítási rendszerek fejlesztése

 

2. Szennyezett területek kármentesítése

 • Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása

 

 

IV. Természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések

 

1. A védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természetvédelmi helyzetének és állapotának javítása

 • A fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítását célzó közvetlen élőhely-fejlesztési és fajmegőrzési beavatkozások
 • A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása

 

2. A Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása

 • A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történő bemutatásához szükséges infrastrukturális háttér kialakítása

 

 

V. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

 

1. A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése

 • Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés
 • A megújuló energiaforrások fokozott alkalmazását elősegítő kis kapacitású tároló rendszerek létesítése
 • Demonstrációs célú megújuló energetikai minta projektek

 

2. Az energiahatékonyság és az energia-megtakarítás növelése

 • Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával, illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése
 • Távhő-rendszerek komplex energetikai felújítása, illetve megújuló alapra helyezése
 • Közvilágítás korszerűsítése
 • Energiamenedzsment rendszerek bevezetése a közfeladat-ellátásban

 

3. Az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok megvalósításán keresztül

 • Szemléletformálási programok

 

4. A villamos energia-rendszer alkalmassá tétele a megújuló, energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési célok végrehajtására

 • Intelligens mérési (smart meter) rendszerek támogatása
 • Fogyasztó-oldali válaszintézkedést (demand-response) lehetővé tévő rendszerek kiépítése
 • Intelligens elosztó-hálózati (smart grid) körzetek kiépítésének támogatása

 


VI.  Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök

 

1. A megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások finanszírozáshoz való hozzájutásának elősegítése

 • Pénzügyi eszközök alkalmazása a megújuló energetikai fejlesztések finanszírozása során

 

2. Az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása

 • Pénzügyi eszközök alkalmazása az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozása során

 

TREND Business
Pénzügyi Tanácsadó Kft
H-3300 Eger, Gárdonyi u. 5.
Telefon: (+36-36) 517-282
Telefax: (+36-36) 517-283
info@trendbusiness.hu
kati.iren@trendbusiness.hu
halasz.karoly@trendbusiness.hu
(GPS koordináták: 47º 54’ 13.21’’; 20º 22’ 55.89’’)
Ajánlja oldalunkat | Felvétel a kedvencekbe
 QuickStudio Kft // Webáruház készítés :: Webshop készítés :: Weblapkészítés :: Weboptimalizálás :: Keresőmarketing